Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacja i promocja

 

PROJEKT RPZP EDUKACJA BEZ BARIER

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie jest realizatorem projektu Edukacja bez barier  - RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;

Umowa o dofinansowanie projektu nr:  RPZP.08.03.00-32-K001/17-0

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. - 31.08.2023r.

Wartość projektu:1 650 432,66 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i skuteczności kształcenia ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej  u 525 uczniów
(235 K) SP-4 w Goleniowie przez rozwój systemu wsparcia i indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE
w zdiagnozowanych obszarach, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do poruszania się po rynku pracy w okresie od IX 2017r. do VIII 2023 r.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost kompetencji 60 n-li (6M) SP-4 w Goleniowie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE oraz wspierania rozwoju indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów od IX 2017r. do VIII 2023r.;
  2. Wzrost kompetencji kluczowych przez wyrównanie braków programowych i skompensowanie deficytów rozwojowych u 525 u/u (235K) SP-4 od IX 2017r. do VIII 2023r.;
  3. Przełamanie barier mentalnych i dostosowanie form edukacji do potrzeb 35 u/u (11 K) niepełnosprawnych od IX 2017r. do VIII 2023 r.

Projekt Edukacja bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Data dodania: 2021-05-21 11:05:10
Data edycji: 2021-05-21 11:31:37
Ilość wyświetleń: 353

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej