Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Wolontariat

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 2023/2024

 

Podstawa ogólna programu:

Definicja wolontariatu - wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych

potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Uczestnictwo jest świadome, dobrowolne i nieodpłatne.

Podstawa prawna wolontariatu - Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

Opis programu:

Program obejmuje działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczestnikami koła są uczniowie chętni do podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych osób. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych oraz realizacji wybranych treści i kształcenia umiejętności z zakresu edukacji społecznej, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej i innych. Opracowany program daje możliwość rozwijania samorządności i samodzielności uczniowskiej, pozwala na kształtowanie własnej osobowości i daje możliwość wzmacniania poczucia własnej wartości. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu wpisują się w program rozwoju szkoły.

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność
 • rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży,
 • wzbogacanie doświadczeń społecznych,
 • ukierunkowanie na dalszy rozwój osobisty, wybór ścieżki kształcenia, rozwój kariery zawodowej,
 • nabywanie umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz poszukiwania kompromisów,
 • wspieranie inicjatyw młodzieżowych,
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 • nauka samorządności.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

1.      Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.

2.      Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania.

3.      Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek.

4.      Współpraca z GDK

 

WRZESIEŃ

 

 1. Zbiórka zniczy - AKCJA ZNICZ.
 2. Udział w "Zakręconej Akcji".
 3. Czytamy w świetlicy szkolnej
 4. 4 PAŹDZIERNIKA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT,
  Zbieranie suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku. Montaż budek zimowych dla ptaków
 5. Współpraca z GDK

 

PAŹDZIERNIK

 1. Udział w "Zakręconej Akcji".
 2. Wizyty w przedszkolu w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
 3. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt.
 4. Czytamy w świetlicy szkolnej
 5. Współpraca z GDK

 

LISTOPAD

 1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA
 2. Zbiórka żywności w marketach do Banku Żywności
 3. Udział w "Zakręconej Akcji"
 4. „Szlachetna paczka”
 5. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom ( sprzedaż świec)- Parafia św. Jerzego
 6. Pomoc przy organizacji Wigilii dla osób starszych
 7. Czytamy w świetlicy szkolnej
 8. Współpraca z GDK

    

 

        GRUDZIEŃ

 1. Współpraca ze Sztabem Finału WOŚP.
 2. Udział w "Zakręconej Akcji"
 3. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt.
 4. Organizacja „Fajnej przerwy”
 5. Czytamy w świetlicy szkolnej
 6. Marsz Trzech Króli
 7. Współpraca z GDK

 

STYCZEŃ

 1. Wielkanocna zbiórka żywności do Banku Żywności
 2. Udział w "Zakręconej Akcji"
 3. Wielkopostna jałmużna (kwestowania) –Parafia św. Jerzego
 4. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt
 5. Czytamy w świetlicy szkolnej
 6. Współpraca z GDK

 

LUTY/MARZEC

 1. Udział w "Zakręconej Akcji"
 2. Wielkanocne dzieło pomocy dzieciom (sprzedaż świec)- Parafia św. Jerzego
 3. Opieka w czasie spacerów i sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt.
 4. Organizacja „Fajnej przerwy”
 5. Czytamy w świetlicy szkolnej
 6. Współpraca z GDK

 

KWIECIEŃ/MAJ

    

1.Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie

 

        CZERWIEC

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Zespół ds. rozwijania samorządności i wolontariatu

Data dodania: 2018-04-18 11:01:51
Data edycji: 2023-09-13 15:16:55
Ilość wyświetleń: 3041

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej