ZAPRASZAMY DO "CZWÓRKI" - REKRUTACJA 2021/2022

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie

ul. Szczecińska 36

72-100 Goleniów

 

Telefon komórkowy: +48 091 418 35 60

Adres e-mail: sp4@sp4.goleniow.pl

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie - Beata Majdak

 

Inspektor danych osobowych - Bartosz Kaniuk

Adres e-mail: iodo.szczecin@gmail.com

Telefon kontaktowy: + 48 579 979 237

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36,
 2. w sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się
  z Inspektorem ochrony danych poprzez adres email:iodo.szczecin@gmail.com, za pomocą telefonu: +48 579 979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c. oraz Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną lub do cofnięcia zgody,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe
  i wynika z przepisów prawa: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
Data dodania: 2017-01-12 21:25:56
Data edycji: 2018-10-16 22:35:11
Ilość wyświetleń: 10486

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej