Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 200/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

 

Lp.

Data

Postępowanie rekrutacyjne

1.

02-31.03.2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).

2.

01-07.04.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

3.

08.04.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Art. 158 UPO

4.

do 16.04.2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

17.04.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Procedura odwoławcza

1.

do 24.04.2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej

(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy). Art. 158 ust. 6 UPO

2.

do 30.04.2020

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną

(5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). Art. 158 ust. 7 UPO

3.

do 11.05.2020

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

(7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). Art. 158 ust. 8 UPO

4.

do 19.05.2020

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi

(7 dni od dnia otrzymania odwołania). Art. 158 ust. 9 UPO

Na rozstrzygnięcie dyr. służy skarga do sądu administracyjnego.

Lp.

Data

Postępowanie uzupełniające

1.

04-08.05.2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).

2.

11-12.05.2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

3.

13.05.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.

do 19.05.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

20.05.2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Procedura odwoławcza

1.

do 28.05.2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej

(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy).

2.

do 03.06.2020

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną

(5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie).

3.

do 15.06.2020

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

 (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia).

4.

do 23.06.2019

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi

(7 dni od dnia otrzymania odwołania).

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

Lp.

Data

Postępowanie rekrutacyjne

1.

od 03.02.2020

Wydawanie rodzicom deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

2.

do 21.02. 2020

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub /szkole (druk do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły

(7 dni przed rekrutacją). Art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe (dalej UPO)

3.

do 27.02. 2020

Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu.

4.

02-31.03. 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).

5.

01-07.04. 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

6.

08.04. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Art. 158 UPO

7.

do 16.04. 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8.

17.04. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Procedura odwoławcza

1.

do 24.04. 2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy). Art. 158 ust. 6 UPO

2.

do 30.04. 2020

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną

(5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). Art. 158 ust. 7 UPO

3.

do 11.05. 2020

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

(7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). Art. 158 ust. 8 UPO

4.

do 19.05. 2020

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi

(7 dni od dnia otrzymania odwołania). Art. 158 ust. 9 UPO

Na rozstrzygnięcie dyr. służy skarga do sądu administracyjnego.

Lp.

Data

Postępowanie uzupełniające

1.

04-08.05. 2020

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie przedszkola/szkoły).

2.

11-12.05. 2020

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

3.

13.05. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.

do 19.05. 2020

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

20.05. 2020

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Procedura odwoławcza

1.

do 28.05. 2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy).

2.

do 03.06. 2020

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną

(5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie).

3.

do 15.06. 2020

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

 (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia).

4.

do 23.06. 2020

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi

(7 dni od dnia otrzymania odwołania).

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Data dodania: 2018-04-18 12:32:24
Data edycji: 2020-03-17 18:13:49
Ilość wyświetleń: 4372

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej