Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GOLENIOWIE

STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GOLENIOWIE

 

 

1. 
SP-4 Standardy Ochrony Małoletnich pełna wersja
Pobierz
pdf - 0.53MB
2. 
Wersja skrócona Standardy Ochrony Małoletnich
Pobierz
pdf - 0.84MB
3. 
Procedura postępowania na wypadek niewyrażenia przez rodziców, opiekunów prawnych lub samego nieletniego zgody na zaproponowane przez dyrektora szkoły środki wychowawcze
Pobierz
pdf - 0.26MB
4. 
Procedura postępowania - agresywny uczeń
Pobierz
pdf - 0.25MB
5. 
Procedura postępowania przez szkoły w przypadku ujawnienia zdarzeń o charakterze cyberprzemocy
Pobierz
pdf - 0.49MB
6. 
Procedura w przypadku rozpowszechniania przez ucznia pornografii
Pobierz
pdf - 0.41MB
7. 
Procedura postępowania w przypadku ujawnienia problemu sekstingu w szkole
Pobierz
pdf - 0.46MB
8. 
Procedura postępowania w przypadku wystapienia na terenie szkoły zachowań agresywnych i niosących zagrożenie życia lub zdrowia
Pobierz
pdf - 0.27MB
9. 
Procedura postępowania z dzieckiem molestowanym seksualnie
Pobierz
pdf - 0.47MB
10. 
Procedura reagowania w przypadku bezprawnego użycia cudzego wizerunku w sieci oraz łamania prawa autorskiego
Pobierz
pdf - 0.46MB
11. 
Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń jest ofiarą przemocy lub przestępstwa
Pobierz
pdf - 0.46MB
12. 
Procedury postępowania z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej w sytuacji oznak znęcania psychicznego i fizycznego - niebieska karta
Pobierz
pdf - 0.84MB
13. 
Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń jest ofiarą przemocy lub przestępstwa
Pobierz
pdf - 0.25MB
14. 
Procedura postępowania z uczniem zażywającym narkotyki
Pobierz
pdf - 0.42MB
15. 
Procedura postpowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu
Pobierz
pdf - 0.29MB
16. 
Procedury i spis osób odpowiedzialnych do składania zawiadomień o podejrzeniu
Pobierz
pdf - 0.25MB
17. 
Procedura dokumentowania wypełniania obowiązku kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi
Pobierz
pdf - 0.27MB
18. 
Zasady wspierania bezpiecznych relacji między rówieśnikami
Pobierz
pdf - 0.25MB
19. 
17. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem
Pobierz
pdf - 0.21MB
20. 
18. Zasady i sposób udostępniania personelowi i opiekunom dziecka polityki ochrony do jej
Pobierz
pdf - 0.25MB
21. 
19. Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów
Pobierz
pdf - 0.44MB
22. 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole i na wycieczkach organizowanych przez szkołę
Pobierz
pdf - 0.44MB
23. 
Zasady zapewnienia dzieciom bezpieczestwa podczas ich pobytu_w_przedszkolu_lista_dla_nauczyciela
Pobierz
pdf - 0.26MB
24. 
Zasady dotyczące sposobu przechowywania dokumentacji SOM
Pobierz
pdf - 0.42MB
25. 
Gdzie można zgłosić się po pomoc w przypadku doświadczenia przemocy. Lista kontaktów do placówek pomocowych
Pobierz
pdf - 0.29MB
26. 
Standardy obrazkowe dla najmłodszych - zasady bezpiecznych relacji
Pobierz
jpg - 0.79MB
27. 
Oświadczenie - -rodzice zapoznanie i zobowiązanie do realizacji SOM
Pobierz
pdf - 0.69MB
28. 
Oświadczenie o niekaralności i zobowiązanie do przestrzegania SOM
Pobierz
pdf - 0.7MB
Data dodania: 2024-06-28 12:47:12
Data edycji: 2024-06-28 13:43:21
Ilość wyświetleń: 30

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej