Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Obiady - konto

Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie podaje

NOWE KONTO DO WPŁAT ZA OBIADY:

Nr konta: 40160014621030931580000002

BGŻ BNP PARIBAS

 

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Goleniowie

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez  pracowników  kuchni.
 2. Prawo wstępu do stołówki mają jedynie osoby spożywające posiłki lub wynoszące obiady w trojakach.
 3. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne
 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS oraz inni sponsorzy
 • pracownicy zatrudnieni w szkole
 • osoby z zewnątrz.
 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 13.00  do 14.45
 2. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do10 każdego miesiąca na konto podane przez
 3. osobę dzierżawiącą kuchnię lub w pokoju 112.
 4. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie szkoły mogą jednorazowo wykupić posiłek
  u pracownika kuchni.
 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom oczekujących na uczniów po zakończonych lekcjach.
 6. Osoba dzierżawiąca prowadzi sprzedaż posiłków na wynos.
 7. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (choroba, wycieczka itp.)
  w celu dokonania odpisu należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej lub najpóźniej w danym dniu do godz. 9.00 pod numerem tel. 663914331 (właściciel firmy) lub 0914183560 (sekretariat szkoły), lub osobiście w pokoju 112.
 8. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie na następny miesiąc.
 9. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim, obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia (osobie dorosłej) na wynos.
 10. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do dzierżawcy  kuchni, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (pokój 112).
 11. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek
  w szatni, a tornistrów w wyznaczonym miejscu na stołówce.
 12. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie.
 13. W stołówce należy podporządkować się poleceniom nauczyciela dyżurującego.
 14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka
  i opuścić stołówkę.
 15. Za zniszczone celowo mienie na stołówce (talerze, sztućce, kubki) odpowiedzialność
 16. ponosić będzie osoba żywiąca się.
 17. W stołówce na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.
 18. Rodzice i uczniowie, po zapoznaniu się z jadłospisem, mogą określić dni, w których dziecko będzie spożywało posiłki w danym tygodniu, przy czym wpłatę należy uiścić w poniedziałek.
 19. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2017r.
Data dodania: 2018-04-18 11:27:58
Data edycji: 2018-04-18 11:28:24
Ilość wyświetleń: 1335

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button