Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów

 

Lp.

Data

Postępowanie rekrutacyjne

1.

11-29.03.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).

2.

01-05.04.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

3.

08.04.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Art. 158 UPO

4.

do 12.04.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

15.04.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Procedura odwoławcza

1.

do 23.04.2019

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej

(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy). Art. 158 ust. 6 UPO

2.

do 29.04.2019

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną

(5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie). Art. 158 ust. 7 UPO

3.

do 10.05.2019

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

(7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia). Art. 158 ust. 8 UPO

4.

do 16.05.2019

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi

(7 dni od dnia otrzymania odwołania). Art. 158 ust. 9 UPO

Na rozstrzygnięcie dyr. służy skarga do sądu administracyjnego.

Lp.

Data

Postępowanie uzupełniające

1.

06-10.05.2019

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania na stronie BIP lub sekretariacie szkoły).

2.

13-14.05.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów.

3.

15.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.

do 21.05.2019

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

22.05.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Procedura odwoławcza

1.

do 28.05.2019

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej

(7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy).

2.

do 03.06.2019

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną

(5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica o uzasadnienie).

3.

do 10.06.2019

Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej

 (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia).

4.

do 17.06.2019

Rozpatrzenie odwołań i przekazanie rozstrzygnięcia rodzicowi

(7 dni od dnia otrzymania odwołania).

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Data dodania: 2018-04-18 12:32:24
Data edycji: 2019-02-01 13:20:03
Ilość wyświetleń: 2876

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button