Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Samorząd Uczniowski

Plan samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

 

CELE:

 • Wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy;
 • Aktywizacja życia społecznego w szkole;
 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu szkoły;
 • Integracja wychowawczych działań szkoły i środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji szkolnej i ceremoniału;
 • Rozwijanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego;
 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zadania;

 

ZADANIA:

 • Opracowanie planu pracy SU ;
 • Opracowanie planu pracy Rady SU ;
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej SU;
 • Spotkania z gospodarzami klasowymi oraz radą SU;
 • Współorganizowanie imprez, uroczystości i akcji oraz konkursów;
 • Dokumentowanie działań SU – umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i środkach masowego przekazu;
 • Współpraca ze świetlicą szkolną, czytelnią.
Data dodania: 2018-04-18 10:59:44
Data edycji: 2018-04-18 11:00:57
Ilość wyświetleń: 532

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Mistrz Odkrywania Talentów

Mistrz Sportowych Talentów

Ambasador Niepełnosprawności

Cytat

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button